Kościół filialny w Grabowicy

      Decyzja o budowie kościoła filialnego i punktu katechetycznego w Grabowicy zapadła w 1981 roku. Proboszczem Parafii w Suścu był wówczas śp. ks. Franciszek Szczerbik. Plac pod budowę kościoła ofiarowali Józef i Marianna Bondyra oraz Marian i Sabina Caryk. W skład Komitetu Budowy weszli: Bondyra Teresa, Caryk Sabina, Kowalczuk Katarzyna, Mielniczek Janina, Suski Jan, Lipian Mieczysław, Kowalczuk Jan, Byra Tadeusz, Drążek Jan, Drążek Edward, Lombert Edward, Skroban Tadeusz i Byra Jan. Projekt budowy wykonał inż. Zygmunt Nowak z Tomaszowa Lubelskiego.

Kościół od zewnątrz.

      Prace przy budowie rozpoczęto 16 marca 1982 roku. Ksiądz Szczerbik pisze w kronice parafialnej, że codziennie pracowało nawet po kilkadziesiąt osób, a niektórzy parafianie z Grabowicy przepracowali bezinteresownie nawet po 30 dniówek. Poświęcenia kościoła dokonał Bp Zygmunt Karpiński 29 czerwca 1982 roku. Kościół w Grabowicy jest pod wezwaniem NMP Królowej Polski i 3 maja obchodzony jest tam doroczny odpust. Msza św. w niedziele i święta obowiązkowe jest tam sprawowana o goddz. 9.00.

Kościół od wewnątrz.