Msze na Boże Narodzenie
2016-12-18

W uroczystość Bożego Narodzenia uroczysta pasterka w kościele parafialnym o godz. 24,00; w Grabowicy pasterka o godz. 22,00.

W pierszy dzień Świąt Narodzenia Pańskiego w Suścu Msza o godz. 8,30 i 12,00; w Grabowicy o godz. 10,15.

 

W drugi dzień świąt - na św. Szczepana Msze w Suścu: 8,30 + 12,00 + 10,00 (Msza z chrztami); w Grabowicy - o godz. 10,15.

 

W czasie świąt Mszy popołudniowych nie będzie. 

 

Życzymy radosnych Świąt i spotkania z Bożą Milością  w liturgii Kościoła!