Renowacja Misji Świętych w dniach 18-20 maja 2022 r.
2022-05-08

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dniach od 18 do 20 maja 2022 r. w renowacji czyli odnowieniu Misji Świętych, pod przewodnictwem O. Sławomira Zielińskiego, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

Modlitwa do Ducha Świętego w intencji renowacji Misji Świętych

Bądź mym oddechem Duchu Święty,
ażebym rozważał to co święte;
bądź moją siłą Duchu Święty,
ażebym czynił to, co święte;
bądź mym pragnieniem Duchu Święty,
ażebym ukochał to co święte;
bądź moją mocą Duchu Święty,
ażebym strzegł tego co święte;
strzeż mnie od złego Duchu Święty,
ażebym nie stracił tego co święte. Amen.
                                                         Św. Augustyn