Parafia w Suścu została laureatem konkursu ''Drewno jest z lasu''
2022-12-05

Może być zdjęciem przedstawiającym drzewo, na świeżym powietrzu i tekst

Miło nam poinformować, że Parafia w Suścu została laureatem konkursu organizowanego przez Lasy Państwowe „Drewno jest z lasu”. W ramach projektu zostanie zorganizowany piknik edukacyjny, kiermasz i zostaną wygłoszone prelekcje na temat wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Ponadto prelekcje służyć mają zwiększeniu świadomości społecznej na temat gospodarczej funkcji lasów i zwiększeniu świadomości społecznej na temat Lasów Państwowych oraz roli jaką pełni PGL Lasy Państwowe w zakresie wspierania inicjatyw społecznych, ukierunkowanych na odpowiedzialne użytkowanie zasobów przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem surowca drzewnego.Prelekecje mają również na celu promowanie wśód społeczeństwa dobrych nawyków i postaw w zakresie wykorzystywania drewna, jako w pełni ekologicznego i odnawialnego surowca.

Projekt polegał będzie na działaniach renowacyjnych, dotyczących 4 kapliczek usytuowanych wokół kościoła. Partnerem finansującym realizację niniejszego projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które jest głównym dostawcę drewna, będącego bardzo ważnym zasobem w pełni ekologicznego i odnawialnego surowca naturalnego.

Kapliczki wymagają gruntownej renowacji i naprawy, polegającej na wyczyszczeniu i zabezpieczeniu elementów drewnianych. Planowane jest wykonanie ołtarzy wewnątrz kapliczek i umieszczenie w nich rzeźb świętych związanych z lasami (św. Jan, św. Hubert).

Kapliczki to charakterystyczny element naszego krajobrazu i część naszego dziedzictwa kulturowo-religijnego. Dlatego bardzo ważne jest zatroszczenie się, odrestaurowanie i odnowienie tych elementów architektury i kultu. Obiekty te współtworzą nasz krajobraz od wieków, budzą ludzką ciekawość i są osobliwością w pejzażu współczesnej urbanizacji.

 

Wyszukaj w pasku bocznym zapytanie