Zaproszenia na Misje Święte w dniach 20-26 czerwca 2021 r.
2021-06-20

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Misjach Świętych, pod przewodnictwem O. Sławomira Zielińskiego, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

Misje Święte to szczególny czas nawrócenia się człowieka do Boga i odnowa życia z Nim.  My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa. Dla wspólnoty parafialnej powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

 

Program Misji Świetych 20-26 czerwca 2021